Mã nguồn bị lập trình viên Facebook trao đổi công khai trên mạng

Một đoạn mã chứa đầy đủ mật khẩu kết nối cơ sở dữ liệu của được trao đổi với nhau thông qua trang chia sẻ Pastebin.
phát triển của Facebook luôn được bảo mật ở mức độ cao nhất và là “nguồn sống” của này. Tuy nhiên ít ai ngờ được một số phần trong đang được các nhóm phát triển trao đổi với nhau thông qua một dịch vụ chia sẻ văn bản trực tuyến.
Các cuộc thảo luận về vấn đề này xuất phát từ một bài viết gần đây trên blog của nhóm nghiên cứu bảo mật Sinthetic Labs. Trong đó cho biết năm 2013 anh chàng tên Nathan Malcolm đã sửa chữa một số lỗi trong quá trình sử dụng công cụ phát triển phần mềm và vô tình tìm ra được những đoạn code của các lập trình viên Facebook trao đổi.
Malcolm chia sẻ anh đã dùng Google tìm kiếm về thông báo lỗi trong khi lập trình mà mình gặp phải, khi tìm được đường link gợi ý trên Pastebin, anh tiến hành kiểm tra và tình cờ gặp nhiều phần khác nhau của cơ sở dữ liệu được cho là liên quan tới Facebook.
29 Mã nguồn bị lập trình viên Facebook trao đổi công khai trên mạng
Tuy những đoạn mã này có thể vô nghĩa với nhiều người, nhưng việc để nó “đi lại tự do” trên internet là điều không nên. Khi trao đổi về những đoạn mã, Malcolm cho biết:
“Đây có thể là đoạn mã của một người có nickname “emir”. Có thể thấy rõ ràng những mã trên được trao đổi với các kỹ sư khác của Facebook, và việc đăng tải nó lên Pastebin có lẽ không phải là cách làm thông minh.”
Không chỉ là các đoạn mã đơn thuần, thậm chí anh còn tìm thấy mật khẩu kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL của Facebook.
29a Mã nguồn bị lập trình viên Facebook trao đổi công khai trên mạng
Nói về thông tin chia sẻ trên mạng internet, nhiều người cho biết họ ngạc nhiên khi có thể tìm thấy nhiều tên người dùng kèm mật khẩu được đăng tải tự do khi tìm kiếm tại Github. Điều quan trọng là nếu bạn không muốn ai đó nhìn thấy thì đừng đăng tải.

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>