line

Lý do dịch vụ nhắn tin qua Internet lại hấp dẫn đến vậy

36

Các dịch vụ nhắn tin qua Internet đang ngày một phổ biến và mở rộng, vậy tại sao chúng lại hấp dẫn đến vậy? Các tên tuổi của dịch vụ nhắn tin qua mạng như Viber, LINE, … hiện