mã nguồn facebook

Mã nguồn bị lập trình viên Facebook trao đổi công khai trên mạng

29

Một đoạn mã chứa đầy đủ mật khẩu kết nối cơ sở dữ liệu của Facebook được lập trình viên trao đổi với nhau thông qua trang chia sẻ Pastebin. Mã nguồn phát triển của Facebook luôn được bảo