phụ kiện iphone

Iphone 6 và 6 Plus mắc lỗi có thể do phụ kiện

18

Những phụ kiện với nam châm có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng chụp ảnh trên iPhone 6 Plus cũng như chip xử lý NFC trên cả iPhone 6 cũng như iPhone 6 Plus. iPhone 6