ứng dụng viber

Viber dựa vào nền tảng ứng dụng OTT để phát triển game mobile

32

Hướng đi mới nhưng không nhiều bất ngờ của một ứng dụng OTT có lượng người dùng khủng. Vào thời điểm cách đây 5 tháng, đại diện Viber tại Việt Nam là bà Nguyễn Đặng Quỳnh Anh đã tiết